Vision Perfekt » Salony Vision Perfekt Kraków » Soczewki asferyczne

Soczewki asferyczne

Soczewki asferyczne


Indeksowanie szkieł sferycznych wysokimi współczynnikami może powodować ograniczenia widzenia w obwodzie soczewki okularowej. W celu zwiększenia czynnego pola widzenia, uniknięcia zniekształceń oraz wypłaszczeniu powierzchni soczewki wyprodukowano soczewki o konstrukcji asferycznej. Dodatkowym atutem oprócz uzyskania cienkiej, płaskiej soczewki jest również brak defektów zmiany wielkości okaz z za soczewek. W przypadku krótkowzroczności (szkła ujemne) unikniemy zmniejszenia oka, natomiast przy korekcji nadwzroczności powiększenia. W przypadku osób z wysoką korekcją dodatnią likwidujemy efekt zwiększenia wymiarów rzeczywistych obserwowanych obiektów.


kon1.jpg kon2.jpg kon3.jpgObecnie stosowane są również soczewki podwójnie asferyczne o unikalnej powierzchni asferycznej na zewnętrznej i wewnętrznej stronie soczewki. Powyższa zmiana konstrukcji soczewki pozwala na minimalizację sferycznych i astygmatycznych aberracji oraz poprawę odwzorowania obrazu na całej powierzchni soczewki.