Vision Perfekt » BLOG » Soczewki wysokoindeksowane

Soczewki wysokoindeksowane


Indeksowanie soczewek okularowych wykonywane jest najczęściej w celu osiągnięcia cieńszej soczewki lub wyrównania grubości soczewek przy różnowzroczności Soczewki wysokoindeksowane to soczewki okularowe o zwiększonym współczynniku załamania światła niż standardowy 1,5 (index 1,50). Im większy jest indeks soczewki tym uzyskujemy większe pocienienie, np. soczewka 1.50 jest o 25 % cieńsza natomiast przy zastosowaniu indeksu 1,67 uzyskujemy pocienienie ok. 35 %.

 soczewki w podstawowym indeksie

soczewki indeksowane